Môn Tiếng Anh Lớp 8 Điền dạng đúng của từ 1. We have two postal–..a day. (DELIVER) 2. The Scouts do the=.work. (VOLUNTEER) 3. Many rural

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Điền dạng đúng của từ
1. We have two postal……….a day. (DELIVER)
2. The Scouts do the………….work. (VOLUNTEER)
3. Many rural areas in Viet Nam have been………in the last few years. (URBAN)
4. He was performed in an……show. (EDUCATION) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 4 phút 2022-07-29T19:52:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T19:53:23+00:00

  =>

  1. deliveries

  2. voluntary

  3. urbanized

  4. education

  0
  2022-07-29T19:53:37+00:00

  1. We have two postal…..deliveries…..a day. (DELIVER)

  2. The Scouts do the……voluntary…….work. (VOLUNTEER)

  3. Many rural areas in Viet Nam have been……urbanized…in the last few years. (URBAN)

  4. He was performed in an…education…show. (EDUCATION)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )