Môn Tiếng Anh Lớp 8 Điền vào chỗ trống Cảm ơn mọi người trước ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Điền vào chỗ trống
Cảm ơn mọi người trước ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-dien-vao-cho-trong-cam-on-moi-nguoi-truoc-a

in progress 0
Audrey 18 phút 2022-09-23T20:46:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T20:48:05+00:00

  (0) that ( hear that : nghe rằng)

  (25) than ( adj -er/more adj + than : so sánh hơn)

  (26) than ( adj -er/more adj + than : so sánh hơn)

  (27) Are ( cần to be – có adj (friendly)

  (28) lot ( a lot of : nhiều)

  (29) me ( send me some pictures : gửi tôi một vài bức tranh 🙂

  (30) have ( have + to V : phải làm gì) 

  0
  2022-09-23T20:48:06+00:00

  1 ( hear that : nghe rằng)

   2( adj -er/more adj + than : so sánh hơn)

  3(adj -er/more adj + than : so sánh hơn)

   4( cần to be – có adj (friendly)

   5(a lot of : nhiều)

   6(send me some pictures : gửi tôi một vài bức tranh 🙂

  7have ( have + to V : phải làm gì) 

  mon-tieng-anh-lop-8-dien-vao-cho-trong-cam-on-moi-nguoi-truoc-a

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )