Môn Tiếng Anh Lớp 8 dùng công thức câu tường thuật , chuyển từ trực tiếp => gián tiếp , giúp em vs ạ >

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 dùng công thức câu tường thuật , chuyển từ trực tiếp => gián tiếp , giúp em vs ạ >mon-tieng-anh-lop-8-dung-cong-thuc-cau-tuong-thuat-chuyen-tu-truc-tiep-gian-tiep-giup-em-vs-a-3

in progress 0
Julia 59 phút 2022-09-22T11:43:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. `18.` She told me she would do the washing up later.

  S + say(s) / said hoặc tell / told + (that) + S + V

  – TLD `->` TLD trong QK

  `19.` She said he could read when he had been three.

  – QKD – QKHT

  – S + say(s) / said hoặc tell / told + (that) + S + V

  `20.`  She said she had been sleeping when Julie had called.

  – QKTD `->` QKHTTD

  – S + say(s) / said hoặc tell / told + (that) + S + V

  0
  2022-09-22T11:45:21+00:00

  18. She told me she would do the washing up later ( câu trực tiếp là thì tương lai đơn còn chuyển sang câu gián tiếp là thì tương lai trong quá khứ ).

  19. She said he could read when he had been three ( câu trực tiếp là thì quá khứ tiếp diễn còn chuyển sang câu gián tiếp là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn ).

  20. She said she had been sleeping when Julie had called ( câu trực tiếp là thì quá khứ tiếp diễn còn chuyển sang câu gián tiếp là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn )

  Cấu trúc câu trần thuật : S + said(to) + O (that) + S + Vlùi  thì

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )