Môn Tiếng Anh Lớp 8 GẤP GẤP GẤP GIÚP EM NỐT BÀI NÀY VS Ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 GẤP GẤP GẤP GIÚP EM NỐT BÀI NÀY VS Ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-gap-gap-gap-giup-em-not-bai-nay-vs-a

in progress 0
Eva 9 tháng 2022-09-01T17:16:02+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T17:17:43+00:00

  56. The Tay people make up close to 2% of Vietnam’s population

  57. They are the second largest ethnic group in the nation

  58. They live on fertile plains where they cultivate rice and keep cattle and poultry as well.

  59. Rice is a staple food for the Tay people.

  60. The Tay community practice traditional religious beliefs including ancestor worship.

  56. Người Tày chiếm gần 2% dân số Việt Nam

  57. Họ là nhóm dân tộc lớn thứ hai trên toàn quốc

  58. Họ sống trên những vùng đồng bằng màu mỡ, nơi họ trồng lúa và nuôi gia súc, gia cầm.

  59. Gạo là lương thực chính của người Tày.

  60. Cộng đồng người Tày thực hiện các tín ngưỡng tôn giáo truyền thống, trong đó có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )