Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giải giúp em với

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giải giúp em với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giai-giup-em-voi

in progress 0
Quinn 2 tháng 2022-10-04T06:57:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-10-04T06:58:47+00:00

  1. haven’t heard – disappeared ( HTHT since QKD)

  2. had left – went – turned

  QKHT diễn tả những hành động xảy ra và hoàn thành trước hành động khác trong qk. Mệnh đề chứa after -> QKHT diễn tả hđ xả ra trước, mệnh đề sau dấu phẩy -> QKD diễn tả hđ xảy ra sau trong qk.

  3. will have done ( By the time + S1 + V(s/es), S2 + will + have Ved/P2)

  4. were sitting ( this time yesterday -> QKTD)

  5. entered – was writing

  6. got – put – went ( một chuỗi các sv xảy ra trong qk -> QKD)

  7. was – had died ( QKD after QKHT)

  8. was – wanted

  9. were working ( at 4p.m yesterday -> QKTD)

  10. listened

  11. broke – stole – were dancing 

  12. had done 

  Thì quá khứ hoàn thành diễn tả sự việc, hành động xảy ra trước một sự việc, hành động khác trong quá khứ.

  Hành động “went to cinema”(đi xem phim) xảy ra sau hành động “do his homework”(làm bài tập về nhà) trong quá khứ.

  Công thức: Before S + Ved/V2, S + had + Ved/V3

  13. did you go – had done

  14. won’t come ( tommorrow -> TLD)

  15. was watching ( at 8 last evening -> QKTD)

  16. had started – was ( QKHT before QKD)

  17. were you doing – rang

  18. has driven – knew ( HTHT since QKD)

  19. discovered ( more than 400 years ago -> QKD)

  20. were playing

  0
  2022-10-04T06:59:06+00:00

  1. haven’t heard – disappeared 

  2. had left – went – turned

  3. will have done 

  4. were sitting 

  5. entered – was writing

  6. got – put – went 

  7. was – had died 

  8. was – wanted

  9. were working 

  10. listened

  11. broke – stole – were dancing 

  12. had done 

  13. did you go – had done

  14. won’t come 

  15. was watching 

  16. had started – was 

  17. were you doing – rang

  18. has driven – knew 

  19. discovered 

  20. were playing

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )