Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giải hộ mình vs cần gấp ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giải hộ mình vs cần gấp ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giai-ho-minh-vs-can-gap-a

in progress 0
Jade 3 tuần 2022-05-06T21:34:55+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T21:36:34+00:00

  1.Thanks to technology, we can now preserve our culture for future generations

  =>dịch câu:nhờ có công nghệ, giờ nay chúng ta có thể bảo tồn văn hóa của mình cho các thế hệ tương lai

  2.At Huong pagoda, we offer Buddha a tray of fruit to worship him

  =>dịch câu:ở chùa hương, chúng tôi dâng phật 1 mâm hoa quả để cúng ngài

  3.Sapa’s terraced fields are among the most beautiful in the world

  =>dịch câu:ruộng bậc thang Sapa được xếp vào đẹp nhất trên thế giới

  4.Life in the countryside has changed a lot over the past ten years

  =>dịch câu:cuộc sống ở nông thôn hơn 10 năm trở lại đây đã có nhiều thay đổi

  5.My family and I went to the Nha Trang Sea festival in 2011

  =>dịch câu:tôi và gia đình của tôi đã đến lễ hội biển nha trang vào năm 2011

  III,

  1.She will need a brush if she wants to paint her room

  =>dịch câu:cô ấy sẽ cần 1 cây cọ nếu cô ấy muốn sơn phòng của mình

  2.A buffalo ploughs better than a horse

  =>dịch câu:con trâu thì càu tốt hơn con ngựa

  =>ta có:well=>better đây là so sánh hơn của tính từ ngắn

  3.Would you like to live in the city?

  =>dịch câu:bạn có thích sống ở thành phố không?

  =>ta có:would you like+to 

  HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )