Môn Tiếng Anh Lớp 8 giải thích ch tiết có ngay hay nhất nhé

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 giải thích ch tiết có ngay hay nhất nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giai-thich-ch-tiet-co-ngay-hay-nhat-nhe

in progress 0
Iris 2 tháng 2022-09-24T20:54:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T20:56:19+00:00

  56. B

  Nghĩa: Người chủ yêu cầu nhân viên ngừng tán chuyện và tập trung làm việc ngay.

  CẤU TRÚC: ask sb + to V

  Trong câu trên có to stop và to concentrate; stop + Ving: ngừng làm việc gì nên đáp án là B

  Chúc bạn học tốt 😉

  0
  2022-09-24T20:56:31+00:00

  $#Dứa$

  56. B

  Giải thích:

  Focuising = Concentrate: tập trung (mk nghĩ dùng Concentrate hợp lý hơn)

  Dịch

  Sếp yêu cầu các nhân viên ngừng nói chuyện và ngay lập tức tập trung sự chú ý của họ vào công việc nội bộ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )