Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giair giúp em bài này với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giair giúp em bài này với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giair-giup-em-bai-nay-voi-a

in progress 0
Liliana 10 tháng 2022-08-12T14:30:57+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T14:32:14+00:00

  3. It’s dark enough for us to stay at home

  4. This dress is small enough for her to wear it

  5. The cuitcase was light enought for me to move it

  6. The film was interesting enough for him to watch it

  7. The tea is hot enough for Lan to drink it

  8. The music is soft enough for us to hear it

  9. The house is large enough for my family to live it

  *Cấu trúc enough:

  S + be + adj + enough + for sb + to + V: đủ để làm gì

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )