Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp em lẹ lẹ nha hứa sẽ đánh giá 5s

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp em lẹ lẹ nha hứa sẽ đánh giá 5s Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giup-em-le-le-nha-hua-se-danh-gia-5s

in progress 0
Luna 9 phút 2022-07-25T11:47:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T11:48:23+00:00

  1. wash

  2. decorated

  3. write

  4. clean

  5. cashed

  6. shortened

  7. redo

  8. go

  9. filled

  10. lend

  11. removed

  12. cry

  13. take

  14. clean

  Cấu trúc:

  – have sth done: ai đó làm việc gì cho.

  – have sb do sth: nhờ/bắt ai làm gì.

  0
  2022-07-25T11:48:25+00:00

  1. wash

  2. decorated

  3. write

  4. clean

  5. cashed

  6. shortened

  7. to redo

  8. go

  9. filled

  10. lend

  11. removed

  12. cry

  13. take

  14. cleaned

  Cấu trúc nhờ vả:

   – Chủ động: S+ have + something + V

   – Bị động: S + have + something + V3

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )