Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp mik đủ bài này ( đủ và chính xác ko mình báo mod ) Bài 5 : Điền những từ sau vào chỗ trống : ( houseful , cupful , tankful , handf

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp mik đủ bài này ( đủ và chính xác ko mình báo mod )
Bài 5 : Điền những từ sau vào chỗ trống :
( houseful , cupful , tankful , handful , mouthful , teaspoonful )
a . Put a large ________ of rice in boiling water , then add a little salt , just a _____
b . At Christmas , we had a _________of visitors
c . The foreign tourist put a _______ of money in front of the taxi driver and said ” Is this enough ?
d . After just one __________ I knew she was a wonderful cook
e . A ________________ of petrol should take this car over 200 miles Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quinn 2 tháng 2022-03-23T03:25:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-03-23T03:27:25+00:00

  a, cupful – teaspoonful

  b. houseful

  c. handful

  d. mouthful

  e. tankful 

  0
  2022-03-23T03:27:29+00:00

  $@Aries$

  $a. cupful/tespoonful$

  $b. houseful$

  $c. handful$

  $d. mouthful$

  $e. tankful$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )