Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp mik với ạ mik đang cần gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp mik với ạ mik đang cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giup-mik-voi-a-mik-dang-can-gap

in progress 0
Katherine 5 tháng 2022-07-03T08:10:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T08:11:11+00:00

  38. Last night she cam home between 10.30 and 11.00

  Vì:

  Last night là dấu hiệu cùa QKĐ

  10.30 and 11.00 là thời gian nên ta dùng between

  => Ta có cấu trúc: Last night + S + Ved + between + time

  39.

  They are going to invite him for dinner tonight.

  Vì:

  Be going to là chắc chắc sẽ mời

  Mà plan to là lên kế hoạch

  => Ta có thể dùng be going to

  Cấu trúc: S + be going to + V + him + For + time

  40.

  It’s very dangerous to drive too fast 

  Cấu trúc: S+ BE + TOO + ADJ +(FOR SB) + TO + v

  Ta dùng nó vì quá..đến mức không thể

  0
  2022-07-03T08:11:33+00:00

  v38. Last night, she came home between 10.30 and 11.00.
  39. They are going to invite him for dinner tonight.
  Cấu trúc: be going to + V
  40. It’s dangerous to drive too fast.
  Cấu trúc: S + adj + to V

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )