Môn Tiếng Anh Lớp 8 giúp mik với tìm lỗi sai r sửa

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 giúp mik với tìm lỗi sai r sửa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giup-mik-voi-tim-loi-sai-r-sua

in progress 0
Mary 1 tuần 2022-01-10T19:31:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T19:32:20+00:00

  6. C. spend → spending ( công thức : look forward to + V_ing: mong chờ, mong đợi )

  7. B. ought be → ought to be ( ought to + V_inf: nên )

  8. B. taking → to take ( advise Sb + to + V_inf : khuyên ai làm gì )

  9. B. to play → playing ( spend+time+ V_ing : dành thời gian để làm gì )

  10. B. country → countries ( sau one of the phải là danh từ số nhiều )

  0
  2022-01-10T19:32:47+00:00

  6. C( spend→spending)

  Vì: sau looking forward là động từ Ving.

  7. B(ought be→ought to be)

  Vì: ought to là một modal verb mang nghĩa nên(làm gì)

  8. B(taking→to take)

  Vì: sau advise+O+ to V: khuyên ai làm gì

  9. B(to play→playing)

  Vì: sau spend+thời gian+ Ving: dành bao lâu để làm gì

  10. B(country→countries)

  Vì: sau one of+ danh từ số nhiều: một trong số cái gì.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )