Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp mik vs ạ mik đg cần rất gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp mik vs ạ mik đg cần rất gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giup-mik-vs-a-mik-dg-can-rat-gap

in progress 0
Kylie 4 tháng 2022-11-09T05:15:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T05:17:05+00:00

  Mình trình bày trong hình ạ.

  mon-tieng-anh-lop-8-giup-mik-vs-a-mik-dg-can-rat-gap

  0
  2022-11-09T05:17:24+00:00

  #PLPT

  27.Do you mind if I go out with my friends at night?

  ⇒Would you mind if I went out with my friends at night?

  Cấu trúc:Xin phép ai làm việc gì đó?

              -Do you mind If I +Vo…?

              -Would you mind If I+V(ed/2)…?

  28. “Is Ha Long Bay a wonder of the world?” Ann said

  ⇒Ann asked me if Ha Long Bay was a wonder of the world.

  Cấu trúc:S+asked+người+If/Whether+S+V(lùi thì)

  29. They decorated their house for the Tet holiday last weekend.

  ⇒Their house were decorated for the Tet holiday last weekend.

  Cấu trúc:S+V(ed/2)+O

            →S+was/were+V(ed/3)+(by+o)

  30.They are going to replant the garden to earn money.

  ⇒The garden is going to be replanted to earn money.

  Cấu trúc:S+am/is/are+going to+V(o)

              →S+am/is/are+going to+be+V(ed/3)+(by+o)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )