Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp mik vs mn ơi Chọn từ phát âm khác nha Có giải thích ko có gải thích = báo cáo nha ^^ 1A.blood 2B.pool 3C

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp mik vs mn ơi
Chọn từ phát âm khác nha
Có giải thích ko có gải thích = báo cáo nha ^^
1A.blood 2B.pool 3C.food 4D.tool
2 A.heat 2 B.great 3C.beat 4D.beak
3 A.course 2B.court 3C.pour 4D.courage
4 A.faithful 2B.failure 3C.fairly 4D.fainted
5 A.mouse 2B.could 3C.would 4D.put
6 A. university 2B.unique 3C.unit 4D.undo
7 A.sun 2B.sure 3C. success 4D.sort
8 A. new 2B.sew 3C.few 4D.nephew Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sadie 28 phút 2022-07-30T13:11:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T13:12:08+00:00

  A

  => câu A là âm /ə/ còn lại âm /u/ 

  2B

  => câu B âm /ei/ còn lại âm /i/ 

  3D

  => câu D âm /ə/ còn lại âm /ô/ 

  4C 

  =>câu C âm /e/ còn lại âm ei/ 

  5A 

  =>câu A âm /ao/ còn lại âm /u/ 

  6D 

  =>câu D âm /ə còn lại âm /iu/ 

  7B 

  =>câu B âm /u/ còn lại âm /ə/ 

  8B 

  =>câu B âm /ou/ còn lại âm /iu/ 

  CHÚC CẬU HC TỐT CHO MIK 5* VS CTLHN NHA

  nếu sai cho mik xl :((

  –Ngọc–

  0
  2022-07-30T13:12:15+00:00

  1, A (phát âm là /ʌ/, còn lại là /u:/)

  2, B (phát âm là /eɪ/, còn lại là /i:/)

  3, D (phát âm là /ʌ/, còn lại là /ɔ:/)

  4, C (phát âm là /eə/, còn lại là /eɪ/)

  5, A (phát âm là /aʊ/, còn lại là /ʊ/)

  6, D (phát âm là /ʌ/, còn lại là /ju:/)

  7, B (phát âm là /ʃ/, còn lại là /s/)

  8, B (phát âm là /əʊ/, còn lại là /ju:/)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )