Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp mình với cái này là áp dụng cấu trúc điều kiện loại 1 và điều kiện loại 2 ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp mình với cái này là áp dụng cấu trúc điều kiện loại 1 và điều kiện loại 2 ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giup-minh-voi-cai-nay-la-ap-dung-cau-truc-dieu-kien-loai-1-va-dieu-kien-loai

in progress 0
Caroline 3 tuần 2022-05-07T08:11:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T08:12:22+00:00

  = 1. If I am good at English, I could do homework (loại 2)

  = 2. If it didn’t snow heavily, the meeting couldn’t be cancelled (loại 2)

  = 3. If John didn’t eat so many chips, he wouldn’t be fat. (loại 1)

  = 4. If it hadn’t rained, we would have gone. (loại 2)
   *Câu điều kiện loại 1: dùng để diễn tả 1 sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

     Câu điều kiện loại 2: dùng để diễn tả 1 sự việc không có thật ở hiện tại hoặc tương lai.

  0
  2022-05-07T08:13:01+00:00

  1. If i good at English, i could do homework (loại 2)

  2. If it didn’t snow heavily, the meeting couldn’t be cancelled (loại 2)

  3. If John didn’t eat so many chips, he wouldn’t be fat. (loại 1)

  4. If it hadn’t rained, we would have gone. (loại 2)
   *Câu điều kiện loại 1: dùng để diễn tả 1 sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

     Câu điều kiện loại 2: dùng để diễn tả 1 sự việc không có thật ở hiện tại hoặc tương lai.

  #KhanhHung21

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )