Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp mk. Tối mk hok r. Mk cảm ơn trc

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp mk. Tối mk hok r. Mk cảm ơn trc Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giup-mk-toi-mk-hok-r-mk-cam-on-trc

in progress 0
Brielle 26 phút 2022-09-19T12:41:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T12:43:27+00:00

  1. has created (hiện tại hoàn thành )

  2.have (hiện tại hoàn thành )

  3. had (quá khứ đơn)

  4. had (quá khứ đơn)

  5. has lived (hiện tại hoàn thành )

  6. have read (hiện tại hoàn thành )

  7. have she visited  (hiện tại hoàn thành )

  8. invanded (quá khứ đơn)

  9. has lived (hiện tại hoàn thành )

  10. where did you go ….? (quá khứ đơn)

  0
  2022-09-19T12:43:33+00:00

  1. has created ( hiện tại hoàn thành -diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại)

  2. have had ( hiện tại hoàn thành -diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại)

  3. has had ( hiện tại hoàn thành -diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại)

  4. has ( Hiện tại đơn để chỉ sự thật) 

  5. had lived ( quá khứu hoàn thành- diễn tả hành động kéo dài ở quá khứ và đã kết thúc ở quá khứ)

  6. have read ( hiện tại hoàn thành-  để chỉ kinh nghiệm trải qua) 

  7. Did she visit ( Quá khứ đơn – diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đã kết thúc ở quá khứ)

  8. invaded ( Quá khứ đơn – diễn tả hành động mang tính lịch sử ở quá khứ)

  9. has lived ( hiện tại hoàn thành -diễn tả trải nghiệm) 

  10. did you do ( Quá khứ đơn – diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đã kết thúc ở quá khứ)

  Xin 5 sao và trả lời hay nhất nha bạn 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )