Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp tớ với mng oiiiii Pls

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp tớ với mng oiiiii
Pls Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giup-to-voi-mng-oiiiii-pls

in progress 0
Quinn 2 tuần 2022-05-06T21:11:58+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T21:13:37+00:00

  (1).Where do we collect and empty garbage?

  =>dịch câu:nơi nào chúng ta sưu tầm và đổ rác ?

  =>where:hỏi nơi chốn, sử dụng vì thấy câu trả lời chỉ 1 địa điểm 

  (2).When , (3).empty garbage

  =>dịch câu:khi nào chúng ta sưu tầm và đổ rác?

  =>when:hỏi khi nào , sử dụng vì câu trả lời là ngày tháng

  =>dùng (3)garbage dựa vào câu 1 từ cuối

  (4). What time , finish

  =>dịch câu:mấy giờ chúng ta bắt đầu và xuất phát?

  =>what time:hỏi giờ , sử dụng vì câu trả lời có giờ

  =>dùng(5)finish dựa vào câu trả lời bên dưới , start-finish

  HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )