Môn Tiếng Anh Lớp 8 giup to voi

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 giup to voi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giup-to-voi

in progress 0
Genesis 6 giờ 2022-07-15T00:34:44+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 giúp tớ với

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 giúp tớ với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giup-to-voi

in progress 0
Faith 3 tuần 2022-06-21T22:51:15+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 giúp tớ với

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 giúp tớ với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giup-to-voi

in progress 0
Rylee 1 tháng 2022-06-11T16:48:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 giúp tớ với

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 giúp tớ với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giup-to-voi

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2022-05-30T15:43:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 giúp tớ với

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 giúp tớ với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giup-to-voi

in progress 0
2 tháng 2022-05-30T15:20:22+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-30T15:21:44+00:00

  2. It’s best to avoid the town centre during the rush hour. 

  ( Tốt nhất là nên tránh trung tâm thành phố vào giờ cao điểm )

  3. Train fares will be going up again in the new year.

  ( Giá vé tàu lửa sẽ lại lên cao lần nữa vào năm mới )

  4. He drives lorries all over Europe for a transport company.

  ( Anh ấy lái chiếc xe tải đi khắp châu Âu cho một công ty vận tải )

  5. She was badly injured because she wasn’t wearing a safety belt.

  ( Cô ấy đã bị thương nặng vì cô ấy đã không mang dây an toàn )

  6. The parents asked to be introduced for lower speed limits outside schools.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )