Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp với ạ, cảm ơn nhiều

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp với ạ, cảm ơn nhiều Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giup-voi-a-cam-on-nhieu

in progress 0
Eloise 4 phút 2022-09-18T20:39:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T20:40:32+00:00

  1,more beautifully

  2,hotter

  3,crazier

  4,more slowly

  6,less

  5, more

  7,worse 

  8,more actractive

  9,bigger

  giải thích :

  Thêm -er đối với so sánh hơn  và -est đối với hơn nhất.Nếu tính từ có phụ âm + nguyên âm đơn + phụ âm có phát âm, phụ âm cuối cùng phải được tăng gấp đôi trước khi thêm kết thúc.

  -Tính từ với hai âm tiết có thể hình thành so sánh bằng cách thêm -er hoặc bằng cách thêm more  vào trước tính từ.

  -Tính từ với ba hoặc nhiều âm tiết tạo thành sự so sánh bằng cách đặt more phía trước tính từ

  – ngoại lệ :

  good-better- best

  bad-worse- worst

  little- less- least

  much- more- most

  far- further / farther- furthest / farthest

  0
  2022-09-18T20:40:48+00:00

  1. more beautifully (more+long adj/adv)

  2. hotter (short adj/adv+er)

  3. crazier (phụ âm+y -> i+er)

  4. more slowly (more+long adj/adv)

  5. more (THĐB: many/much -> more)

  6. less (THĐB: little -> less)

  7. worse (THĐB: bad/badly -> worse)

  8. better (THĐB: good/well -> better)

  9. more attractively (more+long adj/adv)

  10. bigger (short adj/adv+er)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )