Môn Tiếng Anh Lớp 8 giúp vs các đại nhân ơi

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 giúp vs các đại nhân ơi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-giup-vs-cac-dai-nhan-oi

in progress 0
Aaliyah 1 ngày 2022-09-22T18:48:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T18:49:58+00:00

  18. B

  =>Could you please + V: bạn có thể giúp tôi làm j

  19. A 

  -enjoy: thích= adore: thích, mê

  20. B

  -important: quan trọng= significant: quan trọng, trọng đại

  21. C

  -poor(adj): nghèo><rich(adj) : giàu

  22. A

  -complicated: phức tạp><simple: đơn giản

  0
  2022-09-22T18:50:02+00:00

  18. B (Could you please + V: bạn có thể giúp tôi làm gì?) 

  19. A (enjoys: thích = adores: yêu thích)

  20. B (important: quan trọng = significant: có ý nghĩa)

  21. C (poor: nghèo >< rich : giàu)

  22. A (complicated: phức tạp >< simple: đơn giản)

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )