Môn Tiếng Anh Lớp 8 haỹ kể một câu chuyện đáng nhớ nhất của bạn bằng tiếng anh. những từ đơn giản thôi ko cần phải nâng cao j đâu. nhanh giúp mik vs

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 haỹ kể một câu chuyện đáng nhớ nhất của bạn bằng tiếng anh.
những từ đơn giản thôi ko cần phải nâng cao j đâu.
nhanh giúp mik vs Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 9 tháng 2022-09-01T08:48:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T08:50:05+00:00

  I still remember that story. I moved house that day, in front of me were my very close friends: Hung, Ha, Mr. Tom, Loc, Hong. Everyone didn’t want me to leave. But because  It was because of my academic career that people didn’t stop me. When I was about to get in the car, they dared to say:

  -Have a good time.

  Don’t let anyone arrest you in the new place.  You can come and play with us when you want.I just realized: I’m crying. My parents put me in the car and said to my friends: 

  -Thank you for always playing with you. She is very nice.  sorry, she’s sorry. 

  You replied:

  -It’s okay, it’s because of him.

  My mother smiled and said: 

  -Then let’s go.

  I looked towards the children.  You, you are getting farther and farther away. My parents didn’t say anything to let me have my own space. Up to now, I have only returned 3 times.

  Dịch(mình vẫn dịch để bạn dễ hiểu hơn nhé)

  Tôi vẫn nhớ câu chuyện đó.Hôm đó tôi đã chuyển nhà,đằng trước mặt tôi là những người bạn tôi đã rất thân:Hưng,Hà,anh Tôm,Lộc,Hồng.Mọi người đều không muốn tôi phải rời đi.Nhưng vì đó là vì sự nghiệp học hành của tôi nên mọi người không ngăn cản.Khi tôi sắp lên xe,các bạn ấy mới dám nói:

  -Chúc cậu vui vẻ nhé.

  Lúc đó mọi người bắt đầu khóc:

  -Ở chỗ mới đừng để ai bắt nạt nhé,khi nào muốn cậu cứ về đây chơi với chúng tớ nhé.

  Tôi giờ mới nhận ra:tôi đang khóc.Bố mẹ đưa tôi vào xe rồi nói với các bạn:

  -Cảm ơn các cháu luôn chơi với bạn nhé.Cô rất tiếc,cô xin lỗi.

  Các bạn đáp lại:

  -Không sao ạ,đó là vì cậu ấy mà.

  Mẹ tôi cười rồi nói:

  -Vậy bọn bọn cô đi nhé.

  Bố mẹ tôi lên xe rồi bắt đầu đi.Tôi nhìn về phía các bạn,các bạn xa dần,xa dần.Bố mẹ không nói gì để cho tôi có không gian riêng.Đến bây giờ,tôi mới có 3 lần quay về.

  Cho mik xin ctrlhn cho nhóm ạ#South team

  0
  2022-09-01T08:50:43+00:00

  Eng: Everyone has their own memorable story, right? Me too, my most memorable story is a comedy and it was 1 year ago. It was Mid-Autumn Festival, my sister and I were going to process the lights around the alley, suddenly our eyes stopped at a wrong mango tree. My sister and I had eyes as bright as a car’s headlights, and our feet ran to the tree. Some climbed, some picked, suddenly the neighbor appeared out of nowhere to chase us. Both of them ran like dogs chasing home. And finally, I found out that my uncle chased me and gave me a packet of salt and mango dipping sauce. We had a lot of fun that night. It was funny!

  Vie: Ai cũng có một câu chuyện đáng nhớ của mình đúng không nào? Tôi cũng vậy, câu chuyện đáng nhớ nhất của tôi là một câu chuyện hài và nó đã cách đây 1 năm rồi. Lúc đó là Trung Thu, tôi và em gái đang đi rước đèn quanh ngõ, đột nhiên mắt dừng lại tại một cái cây xoài sai trái. Tôi và em gái mắt sáng như đèn pha ô tô, chân chạy lại cây. Đứa thì trèo, đứa thì hái, đột nhiên bác hàng xóm từ đâu xuất hiện đuổi chúng tôi. Cả hai đứa chạy như chó đuổi về nhà. Và cuối cùng mới biết bác đuổi theo là đưa cho gói muối chấm xoài. Cả đêm đó chúng tôi rất vui vẻ. Thật là hài hước!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )