Môn Tiếng Anh Lớp 8 He decided ___________ (explain) the problem on the phone instead of ___________ (send) a letter.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 He decided ___________ (explain) the problem on the phone instead of ___________ (send) a letter. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 15 phút 2022-09-22T19:45:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T19:46:56+00:00

  He decided to explain (explain) the problem on the phone instead of sending (send) a letter.
  Cấu trúc: decide + to V: quyết định làm gì
  Instead of + V ing: thay vì …
  Dịch: Anh ấy quyết định giải thích vấn đề trên điện thoại thay vì gửi thư.
  Chúc bạn học tốt, cho mik xin hay nhất cho nhóm nha.

  0
  2022-09-22T19:47:13+00:00

  He decided to explain the problem on the phone instead of sending a letter .

  Dịch : Anh ấy quyết định giải thích vấn đề trên điện thoại thay vì gửi thư .

  Xin hay nhất để có thêm động lực !

  Chúc hok tốt !

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )