Môn Tiếng Anh Lớp 8 _____________, I’d like to thank everyone for coming this evening. * 1 điểm Luckily Lucky Final Finally

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 _____________, I’d like to thank everyone for coming this evening. *
1 điểm
Luckily
Lucky
Final
Finally Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Faith 5 tháng 2022-06-30T15:53:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-06-30T15:55:04+00:00

  Đáp án: D. Finally: cuối cùng

  `-` Cấu trúc có trong câu trên: thank sb for V_ing = cảm ơn ai vì việc gì 

  `-` Việc cảm ơn người khác đã đến đâu đó thường diễn ra khi việc gì đó kết thúc 

  `=>` “finally = cuối cùng” 

  0
  2022-06-30T15:55:09+00:00

  Finally , I’d like to thank everyone for coming this evening

  `→` thank sb for V-ing: cảm ơn ai vì đã làm gì

  `→` Finally dùng để chỉ ý cuối cùng trong một chuỗi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )