Môn Tiếng Anh Lớp 8 I. Find the mistakes in these sentences and correct them : 1.i will be attend an artificial intelligence course at 9a.m tomorrow –.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 I. Find the mistakes in these sentences and correct them :
1.i will be attend an artificial intelligence course at 9a.m tomorrow
-……………………………………………………………………………………………………..
2. my mother said it is impolite to leave without saying goodbye
-……………………………………………………………………………………………………….
3.she needs to improve her interview technology to get the job
-……………………………………………………………………………………………………
4.my parents always say i had to become a doctor
-……………………………………………………………………………………………………
5. she promised to hand in her assignment tomorrow
-……………………………………………………………………………………………………..
II.
1. just taking vitamin tablets will not turn a/an ( healthy ) ……………….. diet into a good one
2. I’d been waiting for twenty minutes and i was getting (patient )…………………..
3. A ( zoology ) ………………. is a scientist who studies zoology Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 4 tháng 2022-01-13T20:26:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T20:27:34+00:00

  1. attend → attending

  2. is → was

  5. to → will 

  0
  2022-01-13T20:27:40+00:00
  1. Will be attend -> will be attending. (Nhấn mạnh yếu tố thời gian)
  2. It is -> it was (My mother said -> câu tường thuật phải lùi thì)
  3. Technology -> technique. Technology sai vì từ này nghĩa là công nghệ

  (Cô ấy cần phải cải thiện kỹ thuật phỏng vấn)

  1. Had to -> have to
  2. To -> she promised she will hand

  II.

  1. Chỉ dùng vitamin sẽ không mang lại một chế độ ăn lành mạnh đối với cơ thể mỗi người.

  -> Healthy

  1. Tôi đã chờ trong khoảng 20 phút và tôi đã dần mất kiên nhẫn -> impatient
  2. Zoology: động vật học -> thay bằng đuôi –ist sẽ mang nghĩa chỉ người -> Đáp án: Zoologist

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )