Môn Tiếng Anh Lớp 8 III. Fill in “since” or “for” 1. =–ages 11. =–a long time 2. =–three years ago

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 III. Fill in “since” or “for”
1. ………………..ages 11. ………………..a long time
2. ………………..three years ago
12. ………………..March
3. ………………..I had a holiday
13. ………………..yesterday
4. ………………..February.
14. ………………..I was ten
5. ………………..two days 15. ………………..an hour
6. ………………..ten o’clock 16. ………………..two days ago
7. ………………..a year 17. ………………..May
8. ………………..I got up this morning
18. ………………..Monday
9. ………………..ten hours 19. ………………..a day
10. ………………..Christmas 20. ………………..15 minutes
Giúp mình với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 8 tháng 2022-09-01T12:15:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T12:16:49+00:00

  1/ For ages. 

  2/ Since three year ago. 

  3/ Since i had a holiday. 

  4/ Since february.

  5/ For two day.

  6/ Since ten o’clock.

  7/ For a year.

  8/ Since i got up this morning. 

  9/ For ten hours. 

  10/ Since Christmas.

  11/ For a long time.

  12/ Since two days ago.

  13/ Since yesterday.

  14/ Since I was ten.

  15/ For an hour.

  16/ Since two days ago.

  17/ Since May.

  18/ Since Monday.

  19/ For a day.

  20/ For 15 minutes.

  Chúc bạn học tốt!

  @My @vietha281

  0
  2022-09-01T12:17:01+00:00

  1. For 11. For
  2. Since 12. Since
  3. Since 13. Since
  4. Since 14. Since
  5. For 15. For
  6. Since 16. Since
  7. For 17. Since
  8. Since 18. Since
  9. For 19. For
  10. Since 20. For

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )