Môn Tiếng Anh Lớp 8 Xin các bạn chuyên tiếng anh giúp mình Mình đăng bài này đây là lần 2 ròi vì cả 2 bạn trước đều trả lời khác nhau ????

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Xin các bạn chuyên tiếng anh giúp mình
Mình đăng bài này đây là lần 2 ròi vì cả 2 bạn trước đều trả lời khác nhau ???? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-in-cac-ban-chuyen-tieng-anh-giup-minh-minh-dang-bai-nay-day-la-lan-2-roi-vi

in progress 0
Peyton 23 giờ 2022-09-18T17:53:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T17:55:25+00:00

  1.C -> Câu khẳng định có than thì tính từ quy đổi sang tính từ so sánh hơn +er hoặc more. Noisy->noisier tuân đúng quy tắc biến đổi.

  2.D ->Câu khẳng định có than thì tính từ quy đổi sang tính từ so sánh hơn +er hoặc more. Easy -> easier. Cuối tính từ có y nên không thêm more.So sánh hơn ko thêm “the”.

  3.A ->Câu khẳng định có than thì tính từ quy đổi sang tính từ so sánh hơn +er hoặc more. Hard có một âm tiết nên ko thêm more mà thêm er sau tính từ.

  4.D -> Câu này có hai chủ ngữ nên khả năng cao là câu so sánh hơn chứ ko phải so sánh nhất.Câu so sánh hơn phải có than và tính từ được biến đổi.Cheap -> cheaper

   Chúc bạn học tốt

  0
  2022-09-18T17:55:28+00:00

  1 chọn C

  so sánh hơn với tính từ ngắn  adj + er

  2 chọn D

  so sánh hơn với tính từ dài nhưng kết thúc là “y” nên ta chuyển “y” thành “i” r thêm er

  3 chọn A

  so sánh hơn tính từ ngắn adj + er

  4 chọn D 

  so sánh hơn với tính từ ngắn S1 + tobe + adj + er + than + S2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )