Môn Tiếng Anh Lớp 8 IV. Complete the sentences with will or be going to. 1. When we get home, we ___________ (have) dinner. 2. I know they ___________ (fee

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 IV. Complete the sentences with will or be going to.
1. When we get home, we ___________ (have) dinner.
2. I know they ___________ (feel) very happy if they win the match.
3. They’ve already decided on their next summer holiday. They ____________ (do) a tour of Norway.
4. She thinks that the Take That concert __________ (be) really exciting.
5. “What are your plans for this evening?” I ________ (meet) my friends and then go to a birthday party.
Mn ưi húp mk vs ạ
Help
Hứa vote 5* Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 2 tháng 2022-09-25T11:21:02+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T11:22:59+00:00

  1/will have : khi chúng tôi ở nhà chúng tôi sẽ có bữa tối
  2.- will feel:tôi biết họ cảm thấy viu vẻ nếu họ thắng trò nối 
  3.- are going to do:họ quyết định đi nghỉ hè vào ngày tiếp theo . họ đi chyến du lịch không giới hạn ở Norway
  4.- will be:cô ấy nghĩ buổi hòa nhạc sẽ tuyệt vời 
  5.- am going to meet; kế hoạch tối nay của bạn là gì ? tôi sẽ gặp bạn của tôi và đi dự sinh nhật 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )