Môn Tiếng Anh Lớp 8 Minh plays the flute =–than Quang (bad)

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Minh plays the flute ………………..than Quang (bad) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sadie 5 tháng 2022-07-03T07:38:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T07:39:23+00:00

  Minh plays the flute ………..worse………than Quang (bad)

  cấu trúc so sánh hơn

  Nếu từ chỉ có 1 âm tiết: ADJ/ADV + đuôi -er + than.

  Nếu từ có 2 âm tiết trở lên: more + ADJ/ADV + than.

  0
  2022-07-03T07:39:23+00:00

  Minh plays the flute ………………..than Quang (bad)

  =>worse

  Grammar:

  • S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V
  • S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun
  • Nếu từ chỉ có 1 âm tiết: ADJ/ADV + đuôi -er + than
  • Nếu từ có 2 âm tiết trở lên: more + ADJ/ADV + than
  • Và một số trường hợp đặc biệt

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )