Môn Tiếng Anh Lớp 8 Mk cần gấp giúp mk nha

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Mk cần gấp giúp mk nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-mk-can-gap-giup-mk-nha

in progress 0
Allison 4 tháng 2022-08-12T15:08:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. 1.for

  2.up

  3.on

  4.for

  5.for

  6.by

  7.about

  8.in

  9.with

  0
  2022-08-12T15:09:59+00:00

  1. for

  account for: giải thích lí do

  2. up

  3. on

  4. for

  5. for

  6. by

  7. about

  8. in

  9. with

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )