Môn Tiếng Anh Lớp 8 Mn giúp mik nha cần gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Mn giúp mik nha cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-mn-giup-mik-nha-can-gap

in progress 0
Allison 2 tuần 2022-05-06T13:59:12+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T14:01:05+00:00

  Choose the word that has the different stress from the others.

  1. C. volunteer (C trọng âm ở âm 3, các từ còn lại ở âm 1)

  2. A. information (A trọng âm ở âm 3, các từ còn lại ở âm 2)

  3. D. positive (D trọng âm ở âm 1, các từ còn lại ở âm 2)

  4. D. virtual (D trọng âm ở âm 1, các từ còn lại ở âm 2)

  5. C. adore ( C trọng âm ở âm 2, các từ còn lại ở âm 1)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )