Môn Tiếng Anh Lớp 8 Mn giúp mình với ạ Mình cần gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Mn giúp mình với ạ
Mình cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-mn-giup-minh-voi-a-minh-can-gap

in progress 0
Audrey 4 tháng 2022-08-23T08:05:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T08:07:03+00:00

  1) were playing

  2) was washing

  3) drew

  4) climbing

  5) was carrying

  6) was doing

  7) crossed

  8) ran

  9) was driving

  0
  2022-08-23T08:07:24+00:00

  `1.` were playing

  `->` Dấu hiệu: yesterday

  `=>` Qúa khứ tiếp diễn

  `2.` was washing

  `->` Dấu hiệu: when

  `=>` QKTD 

  `3.` was drawing 

  `4.` was climbing

  `->` Dấu hiệu: while

  `=>` QKTD 

  `5.` was carrying

  `->` Dấu hiệu: when 

  `6.` was doing

  `->` QKTD 

  `7.` was crossing 

  `8.` was running

  `9.` was driving

  `=>` Ta có công thức QKTD như sau:

  Thể khẳng định: S + was/were + V_ing

  Thể phủ định: S + was/were + not + V_ing

  Thể nghi vấn: Was/were + S + V_ing? 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )