Môn Tiếng Anh Lớp 8 mn oi mik can gaap help me ko tui bi an danh

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 mn oi mik can gaap help me ko tui bi an danh Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-mn-oi-mik-can-gaap-help-me-ko-tui-bi-an-danh

in progress 0
Lydia 1 giờ 2022-09-23T14:24:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T14:25:51+00:00

  _ collect

  _ Do ….. play

  _ doesn’t read

  _ doesn’t study

  _ goes

  _ don’t have

  _ like/ likes

  _ buys

  Cấu trúc :

  Thì hiện tại đơn : 
  (+)S + V(s/es) + ………

  (-) S + does/do + not + V

  (?) Do/Does + S + V ? 

 1. 1) I collect stamps

  2) Do you play card games ?

  3) He doesn’t read comics

  4) Peter doesn’t study very hard . He never gets high scores

  5) She goes to school every day

  6) They don’t have breakfast every morning

  7) i like Math and she likes Liturature

  8) Joseph buys a newpaper every Saturday

  Cấu trúc :

  S + V(s/es) + …

  S + doesn’t / don’t + V

  Does / Do + S + V

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )