Môn Tiếng Anh Lớp 8 Mọi người làm hộ em với ạ, em cảm ơn

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Mọi người làm hộ em với ạ, em cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-moi-nguoi-lam-ho-em-voi-a-em-cam-on

in progress 0
Maya 1 năm 2022-05-07T22:15:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T22:17:25+00:00

  `Azzuri#`

  8.D 

  most `->` the most

  10.B

  Check  `->`  checks

  11.D

  Slash and-burn farm `->` slash-and-burn farming 

  12.B

  the ethinic `->` an ethnic

  13.D

  north `->` northen 

  14.A

  youth `->` young

  15.B

  Preserving `->`  to preserve

  0
  2022-05-07T22:17:26+00:00

  8. D `->` the most `-` So sánh bậc nhất phải có the

  10. C `->` checks `-` An average person là số ít

  11. D `->` slash-and-burn farming `-` Danh động từ

  12. B `->` an ethnic  `-` Nhiều người hợp lại thành 1 dân tộc

  13. D `->` Northen  `-` Vì sau nó là 1 danh từ nên cần tính từ

  14. A `->` Young `-` Vì sau nó là 1 danh từ nên cần tính từ 

  15. B `->` to preserve `-` Manage + to + Vinf

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )