Môn Tiếng Anh Lớp 8 Mọi nguoief giúp e gấp ko cần giải thích ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Mọi nguoief giúp e gấp ko cần giải thích ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-moi-nguoief-giup-e-gap-ko-can-giai-thich-a

in progress 0
Gabriella 1 tuần 2022-05-06T14:30:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T14:32:05+00:00

  `1`. in 

  `->` Đất nước “Brazil” dùng “in

  `2`. helping

  `->` Would you mind + Ving: Bạn có phiền khi …………. ?

  `3`. passed 

  `->` Câu trần thuật yes, no: S + asked + O + if + S2 + V lùi thì

  `4`. do you

  `->` Câu hỏi đuôi thì hiện tại đơn, về trước khẳng định vế sau phủ định

  `5`. on

  `->` turn on (v) bật 

  `6`. because 

  `->` because + S + V: bởi vì. Cô ấy không vui vì không ai gửi thiệp mời sinh nhật cho cô ấy

  `7`. who 

  `->` “who” thay cho chủ ngữ chỉ người

  `8`. polluted 

  `->` Không khi ở thành phố rất ô nhiễm

  `9`. at

  `->` Đường có số dùng “at”

  `10`. whose

  `->` whose + N: chỉ sở hữu 

  0
  2022-05-06T14:32:20+00:00

  $1$. In

  $2$. Helping

  $3$. Passed

  $4$. Do you

  $5$. On

  $6$. Because

  $7$. Who

  $8$. Polluted

  $9$. At

  $10$. Whom

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )