Môn Tiếng Anh Lớp 8 Nga has ==–. (0.5 Điểm) straight long black hair long black straight hair long straight black hair straigh

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Nga has ……………………………
(0.5 Điểm)
straight long black hair
long black straight hair
long straight black hair
straight black long hair Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mackenzie 5 tháng 2022-07-03T07:14:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T07:15:38+00:00

  Nga has long straight black hair

  Giải thích: Thứ tự đúng tính từ được sắp xếp: size = shape = color + N

  0
  2022-07-03T07:15:50+00:00

  `1`/ C

  `=>` Thứ tự của adj ( tính từ )

  `-` `1`: Determiner ( a, an, the, both,…. )

  `-` `2`: Opinion ( good, bad, great,…. )

  `-` `3`: Size ( big, small, huge,…. )

  `-` `4`: Shape ( flat, round,square,…. )

  `-` `5`: Age (  young, old,…. )

  `-` `6`: Color ( black, orange, green,…. )

  `-` `7`: Orgin ( French, American,….)

  `-` `8`: Material ( wooden, silk,…. )

  `-` `9`: Purpose ( writing, rolling, sleeping,…. )

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )