Môn Tiếng Anh Lớp 8 Nga hasn’t told us the truth since I lived there

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Nga hasn’t told us the truth since I lived there Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 1 năm 2022-05-07T16:17:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T16:19:26+00:00

  →Since I lived there , the truth hasn’t been told to us by Nga 

  Structure:

  S + have/has + P2 + O→S + have/has + been + P2 + by O

  Xin hay nhất

  0
  2022-05-07T16:19:34+00:00

  → The truth hasn’t been told to us since I lived there by Nga.

  Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + been + V3 (+ by Sb/ O).

  `Devil` `Bona`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )