Môn Tiếng Anh Lớp 8 Odd one out: 1. A. charming B. disgusting C. tempting D. appealing 2. A. country people B. villagers C. city dwellers D. count

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Odd one out:
1. A. charming B. disgusting C. tempting D. appealing
2. A. country people B. villagers C. city dwellers D. country folk
3. A. markets B. shopping malls C. shops D. supermarkets
4. A. a cottage B. a ger C. a cage D. a house
5. A. grow B. collect C. pick D. harvest Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
2 ngày 2022-09-18T08:31:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T08:33:16+00:00

  1 A ( đẹp, còn lại mang nghĩa tiêu cực)

  2 C ( chỉ người thành phố , còn lại : nhà quê)

  3 C ( chỉ một nơi nhỏ, còn lại nơi lớn , đông đúc)

  4 B ( còn lại : nơi có thể ở)

  5 D ( là N , còn lại V)

  0
  2022-09-18T08:33:28+00:00

  1. A có nghĩa là đẹp còn lại thì kinh tởm

  2. C 

   “country folk”; country people; villagers : “người nông thôn”

  3 C ( chỉ một nơi nhỏ, còn lại nơi lớn , đông đúc)

  4. D 1 căn nhà còn lại là nhà riêng của nông thôn

  5. A mọc lên còn lại là thu hoạch

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )