Môn Tiếng Anh Lớp 8 Rewrite (Câu 1 là hướng dẫn nha) Cảm ơn m.n

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Rewrite
(Câu 1 là hướng dẫn nha)
Cảm ơn m.n Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-rewrite-cau-1-la-huong-dan-nha-cam-on-m-n

in progress 0
Daisy 1 tuần 2022-09-19T03:24:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T03:25:43+00:00

  2…by themselves

  3…by myself

  4…by herself

  5…by themselves

  6…by himself

  7…by myself

  8…by yourself

  9…by himself

  10…by himself

  0
  2022-09-19T03:25:45+00:00

  `2`/ They made the long trip though the woods by themself.

  `3`/ I dont like to go to the movie by myself.

  `4`/ Mary, however, prefers to go to the restaurant by herself.

  `5`/ The children made the entire meal by themself.

  `6`/ Mile likes to take long walks in the woods by himself.

  `7`/ I can finish this work by myself.

  `8`/ Do u like to eat by yourself?

  `9`/ He plans to make a trip to Mexico by himself.

  `10`/ He prefers to do this homework by himself.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )