Môn Tiếng Anh Lớp 8 Rewrite the sentence The performance had hardly begun when the lights went out. => Scarcely ==…

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Rewrite the sentence
The performance had hardly begun when the lights went out.
=> Scarcely ……………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 8 tháng 2022-09-01T09:01:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T09:03:48+00:00

  The performance had hardly begun when the lights went out.

  => Scarcely had performance hardly begun when the lights went out.

  Đảo ngữ với: No sooner …. Than;
  Hardly/ Barely/ Scarcely…. When/before ( Vừa mới ….thì…)

  0
  2022-09-01T09:03:52+00:00

  $\text{The performance had hardly begun when the lights went out.}$

  $\text{⇒ Answer: Scarcely had the performance begun when the}$

  $\text{lights wents out.}$

  $\text{Tạm dịch: Buổi diễn khó được bắt đầu khi đèn bị tắt.}$

  $\text{Cấu trúc đảo ngữ: Scarcely + had + S + PII when S + V-ed/irregular.}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )