Môn Tiếng Anh Lớp 8 Singapore is famous for its __________ and green trees. A. cleanliness B. cleanly C. cleani

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Singapore is famous for its __________ and green trees.
A. cleanliness                     B. cleanly                         C. cleaning                           D. clean Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 4 tháng 2022-11-09T01:03:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T01:04:58+00:00

  Trả lời:

  Singapore is famous for its __________ and green trees.

  A. cleanliness                    

  B. cleanly                        

  C. cleaning                           

  D. clean

  Giải thích:

  cleanliness (n) sự sạch sẽ

  cleanly (adv) ≈ honestly

  cleaning (n) dọn dẹp sạch sẽ

  clean (a) sạch sẽ

  ⇒ Dịch câu: Singapore nổi tiếng bởi sự sạch sẽ của nó và nhiều cây xanh

    ~잘 공부하세요~

  @su

  $\text{#BTS}$

  0
  2022-11-09T01:05:35+00:00

  1. Singapore is famous for its ……………. and green trees.
  A. cleanliness: sạch sẽ (adj)
           B. cleanly: sạch sẽ (adv)           C. cleaning: làm sạch           D. clean:  dọn dẹp

  Đáp án: A. Singapore is famous for its cleanliness and green trees.

  (vì green là adj mà trước đó là and nên để cân đối 2 bên thì từ cần điền phải là adj)

  Dịch: Singapore nổi tiếng về sự sạch sẽ và cây xanh.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )