Môn Tiếng Anh Lớp 8 Susan started learning Vietnamese when she was ten years old =>Susan has

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Susan started learning Vietnamese when she was ten years old
=>Susan has Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Emery 1 ngày 2022-08-06T00:59:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-06T01:01:08+00:00

  Susan started learning Vietnamese when she was ten years old

  =>Susan has learned Vietnamese since she was ten years old. (Khi chuyển sang hiện tại hoàn thành, các từ như started, began,… sẽ bỏ đi.)

  Dịch: Susan bắt đầu học tiếng Việt khi cô 10 tuổi.

  @sakura (cho mình câu trả lời hay nhất nha!!!)

  0
  2022-08-06T01:01:20+00:00

  Susan started learning Vietnamese when she was ten years old

  Susan has learned VietNamese since she wasten years old.

  `->`Chuyển sang thì hiện tại hoàn thành,bỏ started đi 

  Nghĩa:Susan bắt đầu học tiếng Việt khi cô ấy 10 tuổi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )