Môn Tiếng Anh Lớp 8 The word ” lavishly” is closest in meaning to ______. A. seriously B. carefully C. luxuriously D. lengthily

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 The word ” lavishly” is closest in meaning to ______.

A.

seriously

B.

carefully

C.

luxuriously

D.

lengthily Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kaylee 5 tháng 2022-06-30T10:01:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T10:02:44+00:00

  Ta có:

  `\text{ lavishly : phung phí }`

  Xét nghĩa, ta có:

  `A`. seriously : đứng đắn, nghiêm trang `->` loại

  `B`. carefully : cẩn thận `->` loại

  `C`. luxuriously : xa hoa, lộng lẫy `->` chọn

  `D`. lengthily : dài dòng, kể lể `->` loại

  `->` chọn `C` vì nó có nghĩa sát nhất với “lavishly” 

  $#Nu:)))$

  0
  2022-06-30T10:02:52+00:00

  lavishly đồng nghĩa với luxuriously, nghĩa là xa hoa, lộng lẫy.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )