Môn Tiếng Anh Lớp 8 There -.. a lot of changes in the past few years. A. has been B. was C. were D. have been

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 There …… a lot of changes in the past few years.
A. has been B. was C. were D. have been Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 4 ngày 2022-09-20T07:10:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-20T07:12:12+00:00

  There …… a lot of changes in the past few years.

  A. has been

  B. was

  C. were

  D.have been

  Giải thích : past few years dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành

  Cấu trúc: S+have/has + V3 + O +…

  Xin hay nhất Chúc học tốt

  0
  2022-09-20T07:12:41+00:00

  There have been a lot of changes in the past few years.

  Trong câu có “in the past few years” nghĩa là trong vòng vài năm qua nên chúng ta nên chia thì hiện tại hoàn thành

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )