Môn Tiếng Anh Lớp 8 trả lời đúng cho 5 sao

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 trả lời đúng cho 5 sao Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-tra-loi-dung-cho-5-sao

in progress 0
Remi 4 phút 2022-09-24T00:59:58+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T01:01:21+00:00

  $15.$ won’t catch

  $16.$ will look

  $17.$ will pass

  $18.$ will be waiting

  ======’

  $1.$ were you doing

  – S + was/were + V-ing

  $2.$ has changed

  – S + have/ has + V3.

  $3.$ were you spent

  – S + was/ were

  $4.$ was doing/ saw

  $5.$ were singing

  $6.$ invites

  – S + V (s/es).

  $7.$ was speaking

  $8.$ got

  – S + had + V (pii)

  – S + V (-ed/ bat quy tac)

  $9.$ are you/ am having

  – S + am/ is/ are + V-ing.

  $10.$ has driven/ knew

  $11.$ will come/ see

  $12.$ will come

  – S + will + V.

  $13.$ will you spend

  $14.$ blooms

  – S + V (s/es).

  $@vanw$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )