Môn Tiếng Anh Lớp 8 Viết lại câu nghĩa ko đổi We began to learn how to play the guitar 4 years ago. We have

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Viết lại câu nghĩa ko đổi
We began to learn how to play the guitar 4 years ago.
We have Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eden 1 năm 2022-05-07T16:20:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T16:21:39+00:00

  We have learned how to play the guitar for 4 years 

  Giải thích

  `->` Cấu trúc : S + started / began + V-ing / to-V = S + have PII / have been + V-ing

  Chú ý : Khi sử dụng với thì hiện tại hoàn thành hoặc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì sử dụng giới từ for và since

  `+` for + khoảng thời gian

  `+` since + mốc thời gian

  `->` How to V-inf : làm như thế nào….

 1. `=>` We have learned how to play the guitar for `4` years 

  `=>` S + began + to – V / Ving + time + ago 

  `=` S + has / have + Vpp + for + time 

  `-` Tạm dịch : Chúng tôi đã học cách chơi đàn guitar trong `4` năm 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )