Môn Tiếng Anh Lớp 8 Write a paragraph (about 8-10 sentences) about TET HOLIDAYs

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Write a paragraph (about 8-10 sentences) about TET HOLIDAYs Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 6 tháng 2022-08-12T21:11:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T21:12:54+00:00

   Tet is the most important and popular holiday and festival in Vietnam. It is the Vietnamese New Year marking the arrival of spring based on the Lunar calendar. it generally takes place around late January or February. During Tet, Vietnamese spend time shopping for the New Year, go to Pagodas and Temples. The items of shopping range from food to clothing to decorations for the house,…There are many food like Banh Chung(Sticky square cake), Vietnamese sausage, Sticky rice, Braised Pork Belly with Duck Egg,… Many Vietnamese traditions are based on old cultural beliefs that may strike some as a little superstitious, families believe that their activities during Tết must involve happiness, joy, and good luck like: giving lucky money, decoration,…

  0
  2022-08-12T21:12:58+00:00

  Tet is a conditional festival in Vietnam. Tet is in the end of January so the weather always sunny and windy so it’s my favourite festival. Before Tet, my family is very busy and excited. My mum bought a lot of clothes for me and my brother. My dad bought a kumquat and put it in the middle of my house. We decorated our house by some stickers of develop together. In this festival, we eat candies and Chungcake . Also, the children can receive lucky money from adult. They will wear new clothes and visit them relatives . In the evening, our family usually gather. After Tet, everyone returns to their jobs. I think Tet is the happinest day in the year because my parents don’t need to go to the company.

  Dịch

  Tết là một lễ hội  truyền thống ở Việt Nam. Mọi người đều yêu thích ngày này. Tết vào cuối tháng Giêng nên thời tiết luôn nắng và gió nên đây là lễ hội yêu thích của tôi. Trước Tết, gia đình tôi rất bận rộn và háo hức. Mẹ tôi đã mua rất nhiều quần áo cho tôi và anh trai tôi. Bố tôi đã mua một cây quất và đặt ở giữa nhà tôi. Chúng tôi đã trang trí ngôi nhà của mình bằng một số hình dán của phát triển cùng nhau. Trong lễ hội này, chúng tôi ăn kẹo và bánh Chưng. Ngoài ra, trẻ em có thể nhận được lì xì từ người lớn. Họ sẽ mặc quần áo mới và đi thăm họ hàng họ hàng. Buổi tối, gia đình chúng tôi thường quây quần. Sau Tết, mọi người đều trở lại với công việc của mình. Tôi nghĩ Tết là ngày vui nhất trong năm vì bố mẹ tôi không cần đến công ty.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )