Môn Tiếng Anh Lớp 8 Write a similar email to tell your friend about your free time, using the verbs of liking+ gerunds or verbs of liking+ to-infinives. Sw

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Write a similar email to tell your friend about your free time, using the verbs of liking+ gerunds or verbs of liking+ to-infinives. Swap your work with a partner and check for mistake.
Ai làm giúp mình với. Mình đang cần gấp ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rose 7 tháng 2022-08-20T11:16:40+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T11:18:09+00:00

  Dear hieuhoa
  I haven’t talked to you for a long time. How are you doing now? I’m free now so I’m writing this letter to tell you about my free time.
  I usually surfing the Internet on my free time. I have plenty of favorite websites and I also write lots of emails. Generally speaking, I see the internet as a good thing. In addition, I enjoy watching movies. I like watching comedy and cartoon because it’s make me feel funny and relaxed. Finally, what I like to do in my free time is listening to music. I prefer pop music most. However, I also enjoy listening to rock music and sometimes classic music, it depends on my mood.
  What about you? What do you do in your free time? Write me soon.
  Best wishes,

  Dịch: hieuhoa thân yêu, Tôi đã không nói chuyện với bạn trong một thời gian dài. Bạn làm thế nào bây giờ? Bây giờ tôi đang rảnh rỗi nên tôi viết thư này để kể cho bạn nghe về thời gian rảnh của tôi. Tôi thường lướt Internet vào thời gian rảnh. Tôi có rất nhiều trang web yêu thích và tôi cũng viết rất nhiều email. Nói chung, tôi thấy Internet là một điều tốt. Ngoài ra, tôi thích xem phim. Tôi thích xem phim hài và phim hoạt hình vì nó khiến tôi cảm thấy hài hước và thoải mái. Cuối cùng, điều tôi thích làm trong thời gian rảnh là nghe nhạc. Tôi thích nhạc pop hơn cả. Tuy nhiên, tôi cũng thích nghe nhạc rock và đôi khi là nhạc cổ điển, điều đó phụ thuộc vào tâm trạng của tôi. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi? Hồi đáp cho tôi sớm nhé. Lời chúc tốt nhất

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )