Môn Tiếng Anh Lớp 8 You don’t need to type the letter right now. You can do it later. A. You mustn’t type the letter right now because you can do it later.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 You don’t need to type the letter right now. You can do it later.
A. You mustn’t type the letter right now because you can do it later.
B. You can’t have typed the letter right now because you can do it later.
C. You needn’t type the letter right now because you can do it later.
D. You needn’t have typed the letter right now because you can do it later. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
14 giờ 2022-09-22T12:52:20+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T12:54:10+00:00

  `->` Chọn C

  Giải thích:

  +) mustn’t V: diễn tả sự cấm đoán, không được phép làm gì

  +) can’t have Vpp: diễn tả dự đoán về một việc không xảy ra trong quá khứ

  +) needn’t V: không nhất thiết phải làm gì

  +) needn’t have Vpp: diễn tả về một việc lẽ ra không cần làm trong quá khứ, nhưng đã làm

  `=>` Dựa vào ngữ cảnh câu: Bạn không cần phải gõ lại bức thư ngay bây giờ. Bạn có thể làm điều đó sau. Vì thế ta sẽ dùng needn’t V (Bạn không nhất thiết phải gõ lại bức thư ngay bây giờ vì bạn có thể làm sau.)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )