Môn Tiếng Anh Lớp 9 1,Miss NGA said: “I enjoy reading books in my free time -Miss Nga said_____ 2, I regret now. I didn’t invite her to my birthday party –

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 1,Miss NGA said: “I enjoy reading books in my free time
-Miss Nga said_____
2, I regret now. I didn’t invite her to my birthday party
– Wish
3,She likes listening to pop music more than cooking
-She prefers__””
4, Suggest putting garbage bins around the school yard
-Why don’t we___
Kèm lời giải thích nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 12 tháng 2022-05-08T00:18:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T00:19:46+00:00

  1. Miss Nga said she enjoyed reading books in her free time.

  Chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp: 

  +) I -> she 

  +) Lùi thì hiện tại sang quá khứ: enjoy -> enjoyed

  +) my -> her

  2. Cách chuyển đầu tiên của câu này là:

  I wish i had invited her to my birthday party.   (Ta lùi thì quá khứ sang quá khứ hoàn thành)

  -> Wish had I invited her to my birthday party.

  Đây là dạng đảo ngữ, mình không chắc vì mình làm theo ý hiểu theo các cấu trúc đảo ngữ thông thường.

  3. She prefers listening to pop music to cooking.

  Ta có cấu trúc: prefer V-ing to V-ing

  4. Why don’t we put garbage bins around the schoolyard?

  Cấu trúc: Why don’t we + V nguyên thể

  0
  2022-05-08T00:20:09+00:00

  1,Miss Nga said that she enjoy read books in my free time

  Vì câu thuộc dạng chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp

  2,I wish I had invited her to my birthday party last week.

  Vì đây là câu điều ước

  3,She likes to listen to pop music than to watch tv after cooking.

  4, Why don’t we put trash cans around the school

  3 + 4 là dịch

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )