Môn Tiếng Anh Lớp 9 1. She … me … not coming on time. A. accused / for B. apologised / to C. blamed / for D. punished / for 2. Wherever he goes, he

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 1. She … me … not coming on time.
A. accused / for B. apologised / to C. blamed / for D. punished / for
2. Wherever he goes, he always … his son with his friends.
A. said B. boasts of C. boasts on D. told
3. I don’t have my own book, I … one … my friend.
A. lend / to B. lend / from C. borrow / from D. have / from
4. She broke a loaf of bread … two pieces.
A. in B. of C. into D. for
5. My house was … last night.
A. broken up B. broken into C. broken off D. broken
có giải thích hộ em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 10 tháng 2022-03-16T18:52:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-16T18:53:54+00:00

  1. She … me … not coming on time.

  A. accused /for                B. apologised /to           C. blamed /for           D. punished / for

  => punish somebody for doing something: phạt ai vì làm gì

  2. Wherever he goes, he always … his son with his friends.

  A. said             B. boasts of                 C. boasts on                 D. told

  => boasts of sb” khoe khoang về ai

  3. I don’t have my own book, I … one … my friend.

  A. lend /to          B. lend /from              C. borrow /from            D. have /from

  => borrow sth from sb: mượn cái gì từ ai

  4. She broke a loaf of bread … two pieces.

  A. in            B. of             C. into             D. for

  => break sth into : chia cái gì thành …

  5. My house was … last night.

  A. broken up             B. broken into                C. broken off              D. broken

  => broken into : đột nhập

  * Chúc bạn học thật tốt nha*

  Cherry gửi bn

  0
  2022-03-16T18:53:59+00:00

  Dp an:

  1 C (blamed đi vs for)

  2 B ( of his son)

  3 C ( borrow…from = mượn…từ)

  4 C(  )

  5 B ( bloken into:đọt nhập)

  Chc bn hc tott 

  Xin ctlhn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )